HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2015 - 2016
Đăng ngày 2/11/2015 9:09:31 AM


Học sinh trường THPT Cao Lộc hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình các môn thi đấu trong Hội khỏe phù đổng Cấp Tỉnh và đạt nhiều thành tích, huy chương.
Các Album khác