KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II - Năm học 2019 -2020
01/06/2020
Thực hiện công văn số 998/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tổ chức dạy và học khi học sinh quay trở lại trường đối với các Trường THCS, THPT. Thực hiện công văn số 1033/SGDĐT-GDTrH ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tổ chức thi học kỳ II cấp THPT.KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018
22/05/2017
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2017 – 2018. Thực hiện công văn số 1022/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2017 của Sở GDĐT Lạng Sơn về Hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS; THPT năm 2017-2018. Trường THPT Cao Lộc xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018 như sau:Thông báo thời gian tập trung học sinh năm học 2016 – 2017
30/07/2016
Thông báo thời gian tập trung học sinh năm học 2016 – 2017CV164-HD thi, cap CC tin, NN
28/09/2011
CV164-HD thi, cap CC tin, NNTriển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật
28/09/2011
Triển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật.1 2