Thông báo thời gian tập trung học sinh năm học 2016 – 2017
Đăng ngày 30/07/2016 bởi admin1. Ngày 01/8/2016 học sinh lóp 10 đến trường xem danh sách phân lớp; Không tập trung học sinh lớp 11, 12 năm học 2016 - 2017 và giáo viên theo kế hoạch đã thông báo. 

2. Ngày 15/8/2016 (từ 7h30) học sinh đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Lưu ý những học sinh thi lại, rèn luyện lại trong hè có mặt đầy đủ để xem hướng dẫn, lịch ôn, thi lại. Đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên thông báo tới học sinh và thực hiện. Các tin bài khác


1 2