Thông báo tuyển sinh Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương năm học 2016-2017
Đăng ngày 06/08/2016 bởi adminUBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 1301/TB-SGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày 24 tháng 6  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

năm học 2016-2017

 


Căn cứ Thông báo số 103/TB-DBĐHDTTW ngày 10/6/2016 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc Thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm học 2016-2017;

Căn cứ  nhu cầu nâng cao dân trí của con em dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm học 2016 - 2017 như sau:     

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số;

- Có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực I;

- Có thời gian học trung học phổ thông 02 năm trở lên tại các huyện thuộc khu vực I hoặc tại các trường phổ thông dân tộc nội trú;

 - Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 để lấy điểm xét tuyển Đại học;

- Hạnh kiểm cả 03 năm học Trung học phổ thông đạt loại Khá trở lên.

2. Phương thức xét tuyển:

- Trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

- Học sinh được đăng ký xét tuyển ở nhiều tổ hợp môn khác nhau; mỗi tổ hợp môn, học sinh được đăng ký 03 nguyện vọng để xét tuyển vào 03 nhóm ngành khác nhau (ví dụ: Đối với tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh, học sinh có thể đăng ký xét tuyển NV1: Nhóm ngành Y1, NV2: Nhóm ngành Y2, NV3: Các nhóm ngành khác).

- Xác định điểm trúng tuyển:

+ Đối với các nhóm ngành Y (Y1, Y2), nhóm ngành Luật, nhóm ngành Dược: Xác định điểm trúng tuyển của từng nhóm ngành bồi dưỡng ứng với tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với các nhóm ngành khác: Xác định điểm trúng tuyển chung cho các tổ hợp

Chú ý:

- Thí sinh không đạt NV1 sẽ được xét sang NV2, không đạt NV2 sẽ được xét tiếp NV3.

- Nếu không trúng tuyển đợt 1, học sinh sẽ được tiếp tục nộp đơn xét tuyển các đợt còn lại.

          - Thông tin Dự kiến các trường đại học tiếp nhận các nhóm ngành bồi dưỡng của trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (Phụ lục đính kèm).

          3. Các nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến bồi dưỡng hệ dự bị đại học cụ thể như sau:

Nhóm ngành

Mã nhóm ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến bồi dưỡng

1. Nhóm ngành Y (gồm nhóm ngành Y1, nhóm ngành Y2).

 

 

145

1.1. Nhóm ngành:

Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền.

(nhóm ngành Y1)

DBY1

Toán – Hóa - Sinh

65

1.2. Nhóm ngành:

Y học dự phòng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng...

(nhóm ngành Y2)

DBY2

Toán – Hóa - Sinh

80

2. Nhóm ngành Dược

DBD

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa - Sinh

30

3. Nhóm ngành Luật

DBL

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Văn Anh

Văn – Sử - Địa

115

4. Các nhóm ngành khác:

 Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Xã hội, Báo chí, Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ, Hành chính, Nông lâm, Tài nguyên môi trường.

DBK

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Anh

Toán – Hóa – Anh

Toán – Văn  - Anh

Toán – Sinh – Anh

Toán – Địa – Anh

Toán – Lý – Văn

Toán – Hóa – Văn

Toán – Sinh – Lý

Toán – Văn – Sử

Toán – Văn – Địa

Văn – Sử - Anh

Văn – Sử - Địa

610

 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (Phòng GDTX-GDCN, Sở GDĐT Lạng Sơn, số 6, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Hồ sơ gồm:

a/ Đơn xin đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu).

b/ Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia do Hội đồng thi trung học phổ thông cấp.

c/ Bản sao công chứng: Học bạ THPT, Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu.

d/ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

đ/ Một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

e/ Giấy chứng  nhận: Con Liệt sĩ, con Anh hùng, con Thương binh nặng 1/4 (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Đợt 1:

+ Nộp hồ sơ: Từ ngày 02/8/2016 đến hết ngày 14/8/2016 (nhận hồ sơ cả ngày thứ bảy và chủ nhật);

+ Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 18/8/2016.

- Đợt 2:

+ Nộp hồ sơ: Từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 25/8/2016 (nhận hồ sơ cả ngày thứ bảy và chủ nhật);

+ Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 29/8/2016.

- Đợt 3:

+ Nộp hồ sơ: Từ ngày 26/8/2016 đến hết ngày 06/9/2016 (nhận hồ sơ cả ngày thứ bảy và chủ nhật);

+ Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 10/9/2016.

- Các đợt còn lại (nếu còn chỉ tiêu): Từ ngày 07/9/2016 đến hết ngày 19/9/2016.

6. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện (thời gian nộp căn cứ vào dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

7. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng chẵn).

8. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương- Số 19, đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo cho học sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ trực tiếp với phòng Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. ĐT: 0253.810.607./.

 

  Nơi nhận:

   - Các trường THPT, TT GDTX;

   - Website Sở GDĐT;

   - L­ưu: VT, GDTX-GDCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Quốc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                                                 Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2016

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Đợt        )

          Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Họ và tên học sinh: ...........................................................................Giới tính: ..........

Ngày tháng năm sinh: .......................................................................Dân tộc: ...........

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên: 01

Tốt nghiệp hệ nào thì khoanh tròn vào hệ đó: THPT, THBT, TCCN, TCN

Ngày, tháng, năm dự kỳ thi THPT quốc gia: 1/7/2016.

Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:

Điểm các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: (điểm các môn chưa nhân hệ số)

            Môn:                     điểm:      

            Môn:                     điểm:

            Môn:                     điểm:

            Tổng điểm:                (không tính điểm ưu tiên)

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1.      Nguyện vọng 1 xét tuyển bồi dưỡng nhóm ngành

         (Nhập một mã: DBY1, DBY2, DBD, DBL, DBK)                                       

2.      Nguyện vọng 2 xét tuyển bồi dưỡng nhóm ngành

         (Nhập một mã: DBY1, DBY2, DBD, DBL, DBK)                                

3.      Nguyện vọng 3 xét tuyển bồi dưỡng nhóm ngành

         (Nhập một mã: DBY1, DBY2, DBD, DBL, DBK)       

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy báo kết quả xét tuyển xin gửi theo địa chỉ sau:..............................................

.................................................................................. Điện thoại:...........................

                                                                                Người làm đơn

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Các tin bài khác


1 2