THÔNG BÁO Thời gian nhận hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2017 Đối với thí sinh tự do
Đăng ngày 01/04/2017 bởi adminSỞ GD VÀ ĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT CAO LỘC

 


Số: 31/TB-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Cao Lộc, ngày 28  tháng 3  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thời gian nhận hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2017

Đối với thí sinh tự do

 


Căn cứ Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận  tốt nghiệp THPT năm 2017;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường THPT Cao Lộc.

          Nay Nhà trường thông báo đến tất cả các thí sinh tự do có nhu cầu nộp hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia năm 2017 tại điểm thi Trường THPT Cao Lộc như sau:

          I. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2017  đến hết ngày 20/4/2017.

          II. Địa điểm: Tại Phòng Thư viện Trường THPT Cao Lộc (tầng 3 – Khu nhà 3 tầng).

          III. Người tiếp nhận hồ sơ: Cô Phùng Thu Hương

          Mọi chi tiết xin liên hệ qua Văn phòng nhà trường số điện thoại 0253 861 436 hoặc cô Hương 0987 003 764 (trong giờ hành chính).

Lưu ý:

- Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Phải nộp Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPThồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

- Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Chỉ cần nộp hồ sơ ĐKDT theo hướng dẫn.

- Thí sinh tự do không dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại tỉnh Lạng Sơn, nếu có xác nhận bảo lưu điểm thi: Thí sinh chuyển hồ sơ qua Sở GDĐT (Phòng KTKĐ) để kiểm tra, xác nhận trước khi nộp hồ sơ tại nơi đăng kí dự thi (Chỉ áp dụng đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT).

- Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

- Thí sinh tự do ĐKDT các trường công an, quân đội: Thực hiện theo hướng dẫn bộ phận tuyển sinh Công an Tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; ngoài hồ sơ nộp tại bộ phận tuyển sinh của Công an, Quân đội, thí sinh vẫn phải nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia tại nơi ĐKDT (THPT chuyên Chu Văn An).

  

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Trang TTĐT trường;

- Lưu tổ HS, DL;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lương Hằng

 Các tin bài khác


1 2