TN THPT 2021: Danh sách trường THPT tỉnh Lạng Sơn
Đăng ngày 31/03/2021 bởi adminSỞ GDĐT LẠNG SƠN
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020-2021
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT - TRUNG TÂM GDTX
TT Mã trường Tên Trường/ Trung tâm Địa Chỉ Điện Thoại Ghi chú
1 001 THPT Việt Bắc Số 72, đường Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn 02053.870.614  
2 002 THPT Chuyên Chu Văn An P. Đông Kinh- TP Lạng Sơn 02053.719.568  
3 003 THPT DT Nội trú tỉnh Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn 02053.871.726  
4 004 Cao đẳng nghề Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn 02053.890.524  
5 005 TT GDTX 1 tỉnh Đường Ba Sơn, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn. 02053.891.183  
6 006 THPT DL Ngô Thì Sỹ Ph. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn 02053.878.852  
7 007 THPT Tràng Định TTr Thất Khê, H. Tràng Định 02053.883.060  
8 008 TT GDNN-GDTX Tràng Định Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng Định 02053.883.863  
9 009 THPT Bình Độ Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, H. Tràng Định 02053.887.333  
10 010 THPT Bình Gia Thôn Pá Nim, TTr. Bình Gia, H. Bình Gia 02053.834.377  
11 011 TT GDNN-GDTX Bình Gia Thôn Pá Nim, TTr. Bình Gia, H. Bình Gia 02053.834.788  
12 012 THPT Pác Khuông Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, H. Bình Gia 02053.734.017  
13 013 THPT Văn Lãng TTr. Na Sầm, H. Văn Lãng 02053.880.173  
14 014 TT GDNN-GDTX Văn Lãng TTr. Na Sầm, H. Văn Lãng 02053.880.059  
15 015 THPT Bắc Sơn TTr. Bắc Sơn, H. Bắc Sơn, 02053.837.260  
16 016 THPT Vũ Lễ Xã Vũ Lễ, H. Bắc Sơn 02053.739.534  
17 017 TT GDNN-GDTX Bắc Sơn Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn, H. Bắc Sơn 02053.837.364  
18 018 THPT Lương Văn Tri TTr. Văn Quan, H. Văn Quan 02053.830.052  
19 019 THPT Văn Quan Phố Điềm He, xã Văn An, H. Văn Quan 02053.832.111  
20 020 TT GDNN-GDTX Văn Quan Phố Thanh Xuân, TTr. Văn Quan, H. Văn Quan 02053.830.655  
21 021 THPT Đồng Đăng Khu Hoàng V.Thụ, T.trấn Đồng Đăng, H. Cao Lộc 02053.851.813  
22 022 THPT Cao Lộc TTr. Cao Lộc, H. Cao Lộc 02053.861.436  
23 023 TT GDNN-GDTX Cao Lộc Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao Lộc 02053.861.355  
24 024 THPT Lộc Bình TTr. Lộc Bình, H. Lộc Bình 02053.840.014  
25 025 THPT Na Dương Khu 9, TTr. Na Dương, H. Lộc Bình 02053.844.234  
26 026 TT GDNN-GDTX Lộc Bình Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình 02053.841.476  
27 027 THPT Chi Lăng Khu Hòa Bình, TTr. Đồng Mỏ, Chi Lăng 02053.820.473  
28 028 THPT Hòa Bình Thôn Pa Ràng- Xã Hòa Bình-H.Chi Lăng 02053.820.503  
29 029 TT GDNN-GDTX Chi Lăng Than Muội, TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng 02053.821.378  
30 030 THPT Đình Lập TTr. Đình Lập, H. Đình Lập 02053.825.061  
31 031 TT GDNN-GDTX Đình Lập Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập 02053.846.436  
32 032 THPT Hữu Lũng Số 123 Đ.Xương Giang,TTr Hữu Lũng, H. Hữu Lũng 02053.825.100  
33 033 THPT Vân Nham Xã Vân Nham, H. Hữu Lũng 02053.841.009  
34 034 TT GDTX 2 tỉnh Khu Tân Hòa, TTr. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng 02053.824.786  
35 035 THPT Tú Đoạn Thôn Rinh Chùa, xã Tú Đoạn, H. Lộc Bình 02053.820.214  
36 036 THPT Đồng Bành TTr Chi Lăng, H. Chi Lăng 02053.846.436  
37 037 CĐ Nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc Xã Minh Sơn, H. Hữu Lũng 02053.829.417  
38 038 THPT Tân Thành Xã Tân Thành, H. Hữu Lũng 0205.3726.268  
39 039 THPT Ba Sơn Xã Cao Lâu, H. Cao Lộc 02053.863.118  
40 040 THPT Hoàng Văn Thụ Số 55- Đường Tổ Sơn- P. Chi Lăng- TP Lạng Sơn 02053.866.565  
41 041 TT GDTX Tràng Định Số 197, đường Hoàng Văn thụ, Thất Khê, Tràng Định 02053.883.863  
42 042 TT GDTX Bình Gia Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, H. Bình Gia 02053.834.788  
43 043 TT GDTX Văn Lãng Tân Hội - Tân Lang - Văn Lãng 02053.880.059  
44 044 TT GDTX Bắc Sơn Khu Hoàng Văn Thụ, TT Bắc Sơn 02053.837.364  
45 045 TT GDTX Văn Quan Phố Tân Xuân-TTr. Văn Quan-H. Văn Quan 02053.830.655  
46 046 TT GDTX Cao Lộc Số 79 đường Mỹ Sơn, khối 6 TTr. Cao Lộc, Cao Lộc 02053.861.355  
47 047 TT GDTX Lộc Bình Khu Phiêng Quăn-TT Lộc Bình-H Lộc Bình 02053.841.476  
48 048 TT GDTX Chi Lăng TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng 02053.821.378  
49 049 TT GDTX Đình Lập Khu 8, TTr. Đình Lập, H. Đình Lập 02053.846.436  
50 050 CĐ Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 02053.829.417  
51 051 TC Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 02053.871.078  
52 052 TT GDNN-GDTX Chi Lăng Than Muội, TTr. Đồng Mỏ, H.Chi Lăng 02053.821.378  
53 053 TT GDNN-GDTX Chi Lăng Than Muội, xã Quang Lang, H.Chi Lăng 02053.821.378  
54 054 TT GDNN-GDTX Bình Gia Thôn Nà Pái, xã Tân Văn, H. Bình Gia 02053.836.368  
55 055 THCS-THPT Bình Độ Thôn Nà Nạ, Xã Quốc Việt, H. Tràng Định 02053.887.333  
56 056 PTDTNT THCS-THPT Bình Gia Thôn Pá Nim, TTr. Bình Gia, H. Bình Gia 0396.834.799  
57 057 PTDTNT THCS-THPT Lộc Bình Khu Chộc Vằng-TT Lộc Bình-H Lộc Bình 02053.840.240  
58 058 PTDTNT THCS-THPT Tràng Định Thôn Khòn Cà, xã Đại Đồng, H. Tràng Định 02053.883.321  
59 059 THPT DL Hữu Lũng Khu Tân Lập, TTr. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng    


Các tin bài khác


1