Thông báo tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực năm 2016
Đăng ngày 13/10/2016 bởi adminUBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 1830/SGDĐT- GDTXGDCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày 25 tháng 8  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học chính quy hệ đào tạo nguồn nhân lực

các trường Đại học năm 2016

 

Căn cứ công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ Đại học, Thạc sỹ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Căn cứ công văn số 121/UBND-VX ngày 16/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực năm 2016;

Căn cứ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh trong giai đoạn hiện nay,                                                                                                                                                                          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh Đại học hệ đào tạo nhân lực năm 2016 các trường Đại học cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, ngành đào tạo, trường đào tạo, quy định điểm xét tuyển và các tổ hợp môn xét tuyển (Biểu đính kèm).

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Là học sinh đã dự thi THPT Quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì, có đủ điều kiện sau:

2.1. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 30/9/2016.

2.2. Có điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 đạt thấp hơn không quá 02 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng ngành học của các trường Đại học năm 2016, tính theo khu vực và đối tượng dự thi.

 2.3. Tự nguyện đăng ký tham gia đào tạo và cam kết sau khi tốt nghiệp, về làm việc tại địa phương.

2.4. Gia đình có khả năng chi trả kinh phí đào tạo và cam kết đóng góp kinh phí đào tạo  và các quy định của trường trong quá trình đào tạo. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh (thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ) mỗi bộ gồm:

- Đơn xin đăng ký xét tuyển có cam kết của gia đình (mẫu đơn kèm theo).

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia do các trường Đại học chủ trì năm 2016 (01 bản chính và 01 bản công chứng).

- Sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng).

- Học bạ THPT hoặc BTTHPT (phô tô công chứng).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 (tạm thời).

- Giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

3.2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ về địa chỉ: Phòng Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GDĐT Lạng Sơn - Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng - TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký  xét tuyển trước ngày 10/9/2016.

- Lệ phí xét tuyển : 100.000đ/ thí sinh.

4. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển từ cao xuống thấp, căn cứ yêu cầu, quy định của trường theo từng chuyên ngành.

- Ưu tiên trong xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sỹ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo,…).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo cho học sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ liên hệ trực tiếp với phòng Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. ĐT: 0253.810.607./.

 

  Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các trường THPT, TT GDTX;

- Website Sở GDĐT;

- L­ưu: VT, GDTX-GDCN.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Trần Quốc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin bài khác


1 2