KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018
Đăng ngày 22/05/2017 bởi adminSỞ GDĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT CAO LỘC

    

 Số: 34/KH-THPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

           Cao Lộc, ngày 16 tháng 05  năm 2017   

                           

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2017 – 2018.

Thực hiện công văn số 1022/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2017 của Sở GDĐT Lạng Sơn về Hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS; THPT năm 2017-2018.

Trường THPT Cao Lộc xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS;

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Độ tuổi: Theo Điều 37 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; xác định tuổi của học sinh theo giấy khai sinh.

 - Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (theo giấy khai sinh tính đến ngày tuyển sinh).

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

(Các trường hợp khác, nhà trường sẽ lập danh sách báo cáo Sở GDĐT để xem xét giải quyết).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trường THPT Cao Lộc đã được Sở GDĐT phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017- 2018 cụ thể:

- Số lớp: 14.

- Số học sinh: 550 (bao gồm những học sinh thuộc diện tuyển thẳng có nguyện vong vào học tại trường, những học sinh dự thi để xét nguyện vọng 1 và họ sinh dự thi THPT Chuyên Chu Văn An và THPT DTNT tỉnh có nguyện vọng 2 vào trường).

II. TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1. Tuyển thẳng: Thực hiện tuyển thẳng đối với học sinh thuộc các đối tượng như sau:

1.1. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (thuộc danh sách trúng tuyển theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

1.2. Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

1.3. Học sinh khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã hoặc Trạm y tế cấp xã xác nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012.

1.4. Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên trong cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học; giải văn nghệ; thể dục thể thao.

Lưu ý: Học sinh được tuyển thẳng vào trường THPT Cao Lộc theo tiêu chuẩn ở trên, có quyền đăng kí dự thi vào trường THPT chuyên hoặc THPT DTNT tỉnh (nếu đủ điều kiện thi tuyển). Nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên hoặc trường THPT DTNT tỉnh thì được vào học tại trường THPT Cao Lộc nơi đăng kí tuyển thẳng (xét theo nguyện vọng ghi trong Phiếu đăng kí dự tuyển).

2. Điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh

2.1. Cộng thêm 3,0 điểm cho các đối tượng sau:

a) Con liệt sĩ;

b) Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

c) Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”;

d) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

đ) Người có cha hoặc mẹ thuộc một trong các dân tộc thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

e) Người thuộc một trong các dân tộc thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu.

2.2. Cộng thêm 2,0 điểm cho các đối tượng sau:

a) Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

b) Con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

c) Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

2.3. Cộng thêm 1,0 điểm cho các đối tượng sau:

a) Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số không thuộc các dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

b) Người dân tộc thiểu số không thuộc các dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

c) Người học đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(Thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 V/v công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi).

3. Điểm cộng khuyến khích trong tuyển sinh

3.1. Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá:

a) Giải nhất: Cộng 2,0 điểm;

b) Giải nhì: Cộng 1,5 điểm;

c) Giải ba: Cộng 1,0 điểm;

d) Giải khuyến khích: Cộng 0,5 điểm.

3.2. Đạt giải trong các kỳ thi, hội thi do ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với các ngành cấp tỉnh, khu vực tổ chức, thuộc các môn, lĩnh vực như: Văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải Toán trên máy tính cầm tay; thi giải Toán bằng tiếng Việt trên Internet; thi giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet; thi tiếng Anh trên Internet; Tiếng Anh trực tuyến; Thi Vật lý trên internet; thi thí nghiệm thực hành; cuộc thi khoa học, kỹ thuật; thi Olympic tài năng tiếng nước ngoài. Điểm cộng khuyến khích cụ thể như sau: 

a) Giải cá nhân:

-  Đạt giải cấp quốc gia các cuộc thi, hội thi không thuộc danh mục được quy định tại mục II.1.4 hoặc đạt giải nhất hoặc đạt huy chương vàng cấp tỉnh: Cộng 2,0 điểm;

- Đạt giải nhì cấp tỉnh, hoặc đạt huy chương bạc: Cộng 1,5 điểm;

- Đạt giải ba cấp tỉnh, hoặc đạt huy chương đồng: Cộng 1,0 điểm;

- Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: Cộng 0,5 điểm.

b) Giải đồng đội:

Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia ở các cuộc thi, hội thi không thuộc quy định tại mục II.1.4. Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải. Mức điểm khuyến khích được cộng thêm cho từng cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.

3.3. Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành giáo dục cấp trong thời gian học trung học cơ sở, được cộng điểm khuyến khích, căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận như sau:

a) Loại giỏi: Cộng 1,0 điểm;

b) Loại khá: Cộng 0,5 điểm

4. Nguyên tắc thực hiện

4.1. Học sinh đạt giải trong các kì thi được bảo lưu kết quả trong toàn cấp học và được cộng điểm khi tham gia tuyển sinh.

          4.2. Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất;

4.3. Nếu học sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích theo quy định tại mục II.3.1 và II.3.2  của văn bản này cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 2,0 điểm. Tổng số điểm ưu tiên và khuyến khích cộng thêm tối đa cho một học sinh không quá 6,0 điểm.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển

1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi, hệ số điểm môn thi

-  Thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

- Đề thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Môn Tiếng Anh thí sinh làm bài trên tờ đề thi.

- Nội dung thi: trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9.

- Hệ số điểm môn thi: bài thi tính theo thang điểm 10,0; môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2, môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính hệ số và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

2. Thời gian thi, lịch thi:

2.1. Thời gian thi: Ngày 05-06/7/2017.

2.2. Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở

bì đề thi tại

phòng thi

Giờ bắt đầu

làm bài

05/7/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h50 phút

8h00 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14h20 phút

14h30 phút

06/7/2017

Sáng

Toán

120 phút

7h50 phút

8h00 phút

3. Cách thức xét tuyển

- Nguyên tắc: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi. Căn  cứ vào kết quả thi, Sở GDĐT sẽ quy định điểm liệt trong tuyển sinh.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính hệ số và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

- Thực hiện xét tuyển: thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào trường THPT Cao Lộc, thí sinh không trúng tuyển trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT DTNT tỉnh có nguyện vọng 2 vào trường được xếp vào 1 nhóm, xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

- Nếu sau xét tuyển đợt 1, nhà trường chưa đủ chỉ tiêu thì có thể xét bổ sung đợt 2 từ những thí sinh thi trượt các trường THPT không chuyên biệt khác có nguyện vọng 2 vào trường và đạt điểm chuẩn nguyện vọng 1 của nhà trường (theo hướng dẫn cụ thể của sở GD ĐT sau khi có kết quả thi).

          IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH: Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu nhận tại văn phòng trường THPT Cao Lộc hoặc tải trên địa chỉ tinyurl.com/mauphieuts2017) từ ngày 25/5/2017.

2. Bản sao hợp lệ học bạ THCS.

3. Giấy khai sinh (được photo từ bản chính giấy khai sinh và có công chứng hợp lệ).

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm học 2016 – 2017; Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS đối với học sinh tốt nghiệp năm học trước.

5. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận hưởng điểm ưu tiên, khuyến khích, đối tượng tuyển thẳng.

6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật

Lưu ý:

+ Thành phần dân tộc: theo giấy khai sinh.

+ Giấy xác nhận vùng cư trú do UBND xã cấp, căn cứ vào Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 1,2,3 thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

+ Các đối tượng ưu tiên khác phải có xác nhận của cơ quan chức năng hoặc bản sao có công chứng hợp lệ các giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên đó.

+ Học sinh nộp hồ sơ (bản sao hợp lệ) cho trường nơi đăng kí dự tuyển (hoàn thành trước ngày 15/6/2017); Bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ sẽ nộp cho nhà trường khi nhập học.

V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

1. Kinh phí vật liệu thi cho học sinh gồm giấy thi, giấy nháp, đề thi, bì đựng bài thi, bì đựng đề thi: 12.000 đ/HS (thu 4.000đ/HS/môn thi).

2. Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10 THPT: 6.000đ/HS. Trong đó 4.000đ/HS nộp về Sở để chi mua phôi, kiểm tra, nhập dữ liệu, đóng số hiệu, in, cấp giấy chứng nhận; 2.000đ/HS chi cho quản lý, cấp phát tại trường. Nhà trường chỉ thu sau khi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10.

 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ   

          1. Hồ sơ gồm túi đựng (mua tại văn phòng nhà trường) và các loại giấy tờ ghi trong mục IV.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 15/6/2016.

3. Địa điểm: tại trường THPT Cao Lộc.

VII. QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Thời hạn thực hiện

1.      

Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

Trước 20/5/2017

2.      

Tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi và phần mềm tuyển sinh

Theo KH của Sở

3.      

Xây dựng kế hoạch và Tổ chức tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9 – THCS thuộc vùng tuyển

Hoàn thành trước 01/6/2017

 

Báo cáo kết quả tư vấn tuyển sinh về Sở GDĐT (Phòng GDTrH)

Trước 05/6/2017

4.      

Thành lập Ban hồ sơ

Trước 01/6/2017

5.      

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển, nhập dữ liệu, xếp phòng thi, in danh sách học sinh dự thi

Từ 05/6/2017 đến 15/6/2017

6.      

Tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

hoàn thành trước ngày 10/6/2017

7.      

Gửi danh sách cán bộ, giáo viên tham gia HĐ tuyển sinh, HĐ coi thi, chấm thi (theo mẫu) về Sở GDĐT

ngày 17/6/2017

8.      

Báo cáo số liệu học sinh dự thi (lần 1) gửi về Sở theo đường công văn và đường email (file ảnh)

ngày 17/6/2017

9.      

- Niêm yết công khai danh sách học sinh dự thi; chốt số liệu học sinh dự thi theo từng môn thi (lần 2).

- Gửi về Sở theo đường công văn và đường email (file ảnh) bản đăng ký số lượng học sinh dự thi (theo mẫu); gửi dữ liệu thi (xuất ra từ phần mềm) cho Phòng GDTrH qua hộp thư điện tử

Ngày 24/6/2017

10.       

Nhận vật liệu thi và nộp kinh phí vật liệu thi tại Sở GDĐT

Ngày 02/7/2017

11.       

Lãnh đạo, thư kí HĐ coi thi, tổ bảo vệ, phục vụ có mặt làm việc

Ngày 03/7/2017

12.       

Họp HĐ coi thi (lần 1); Phổ biến

Từ 8h00, ngày 04/7/2017

Tổ chức khai mạc kì thi; tập trung thí sinh tại các phòng thi và phổ biến các quy định về  kỳ thi (mỗi phòng thi bố trí 2 giám thị phổ biến quy chế và các quy định liên quan)

 

Từ 14h00, ngày 04/7/2017

Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận đề thi tại Sở GDĐT (trường chuẩn bị xe ô tô và có công an đi cùng bảo vệ)

Từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ ngày 04/7/2017

13.       

Tổ chức coi thi theo lịch chung

Ngày 05,06/7/2017

14.       

Hoàn thành nộp bài thi và hồ sơ coi thi về Sở GDĐT

Chậm nhất đến 17h30 giờ ngày 06/7/2017

15.       

Tham gia chấm thi theo QĐ của Sở GDĐT

Theo KH của Sở

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018     của trường THPT Cao Lộc.

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Sở GDĐT (Phòng GDTrH);

- UBND huyện Cao Lộc;

- Phòng GD&ĐT Cao Lộc;                                                                                                           

- Ban giám hiệu;

- Các trường THCS trong vùng tuyển;                                                                                           

- Các tổ chuyên môn, văn phòng (email);

- Website, bảng tin nhà trường;

- Lưu HĐTS, VP.                                                                                           

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Lương Hằng

 

 

                                                                                                                                                                

 Các tin bài khác


1