KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II - Năm học 2019 -2020
Đăng ngày 01/06/2020 bởi adminSỞ GD&ĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT CAO LỘC

             

             Số: 40 /KH-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

                        Cao Lộc, ngày  28 tháng 5  năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II

Năm học 2019 -2020

 

Thực hiện công văn số 998/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tổ chức dạy và học khi học sinh quay trở lại trường đối với các Trường THCS, THPT. Thực hiện công văn số 1033/SGDĐT-GDTrH ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tổ chức thi học kỳ II cấp THPT. Trường THPT Cao Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức thi học kì II năm học 2019 – 2020 nh­ư sau:

1. Mục đích yêu cầu

          - Tổ chức kỳ thi đảm bảo theo quy trình, nghiêm túc.

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng quy định, khách quan, công bằng, chính xác.

2. Môn thi

a. Khối 12

- Thi theo đề chung của Sở 06 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử,  Địa lý và GDCD.

- Thi đề của Trường môn Tiếng Anh học theo chương trình 10 năm (Lớp 12A4); 05 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Công nghệ.

- Môn Thể dục và QPAN: Giáo viên tự bố trí thi thực hành riêng theo lớp, hoàn thành trong tháng 5/2020

- Hình thức thi cụ thể như sau:

+ Môn Ngữ Văn: thi theo hình thức tự luận, học sinh làm bài trên giấy thi.

+ Các môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong phòng thi của mỗi môn thi sẽ có một số mã đề thi khác nhau, với mức độ kiến thức tương đương. Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

+ Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Công nghệ thi theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Trong phòng thi của mỗi môn thi sẽ có một số mã đề thi khác nhau, với mức độ kiến thức tương đương. Học sinh làm bài cả phần trắc nghiệm và tự luận trên giấy thi, cần ghi rõ mã đề thi vào bên cạnh từ bài làm của tờ giấy thi.

b. Khối 10, 11

-Thi theo đề chung của trường các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GDCD, Công nghệ, Tin học theo lịch chung.

- Môn Tiếng Anh học theo chương trình 10 năm: Lớp 11A1, 11A5,10A5 thi theo đề riêng, theo lịch chung.

- Môn Thể dục, GDQP: GV bố trí thi thực hành riêng theo lớp.

- Hình thức thi cụ thể như sau:

+ Môn Ngữ Văn: thi theo hình thức tự luận, học sinh làm bài trên giấy thi.

+ Các môn khác thi theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, cấu trúc

đề thi theo hướng dẫn bộ môn; học sinh làm bài cả phần trắc nghiệm và tự luận trên giấy thi.

3. Nội dung thi

Nội dung thi khối 10,11 bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của từng môn học. Cấu trúc đề thi theo hướng dẫn của bộ môn, hướng tới việc đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực của người học. Phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học (tính theo lớp chậm nhất).

Riêng với các môn của khối 12 thi theo đề thi của Sở thì phạm vi kiến thức thi theo đề chung của Sở sẽ được Trường gửi tới các tổ chuyên môn và niêm yết cho HS. Đề nghị các giáo viên dạy lớp 12 nghiên cứu, xây dựng đề cương, hướng dẫn, ôn tập cho học sinh.

4. Lịch thi và thời gian làm bài

a. Khối 12: buổi sáng

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm giao đề

Thời điểm tính   giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Thời gian thu bài

 

05/6/2020

Sinh học

7h25

7h30

45 phút

8h15

Công nghệ

8h45

8h50

45 phút

9h35

Tin học

10h05

10h10

45 phút

10h55

06/6/2020

Vật lý

7h25

7h30

45 phút

8h15

Hóa học

8h45

8h50

45 phút

9h35

23/6/2020

Ngữ văn

7h25

7h30

120 phút

9h30

Địa lý

10h00

10h10

50 phút

11h00

24/6/2020

Lịch  Sử

7h20

7h30

50 phút

8h20

Toán

8h50

9h00

90 phút

9h50

25/6/2020

GDCD

7h20

7h30

50 phút

8h20

Tiếng Anh

8h50

9h00

60 phút

10h00

 

b. Khối 10,11: buổi chiều từ 16 đến 20/6/2020

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm

giao đề

Thời điểm tính giờ làm bài

Thời gian

làm bài

Thời gian thu bài

16/6/2020

Tin học

13h30

13h35

45 phút

14h20

Công nghệ

14h50

14h55

45 phút

15h40

GDCD

16h10

16h15

45 phút

17h00

17/6/2020

Ngữ văn

13h30

13h35

90 phút

15h05

Hóa học

15h35

15h40

45 phút

16h25

18/6/2020

Lịch  Sử

13h30

13h35

45 phút

14h20

Sinh học

14h50

14h55

45 phút

15h40

19/6/2020

Địa lý

13h30

13h35

45 phút

14h20

Vật lý

14h50

14h55

45 phút

15h40

20/6/2020

Toán

13h30

13h35

90 phút

15h05

Tiếng Anh

15h35

15h40

45 phút

16h25

 

5. Tổ chức ôn tập cho học sinh

- Thực hiện việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh đều được ôn tập trước khi thi.

- GV dạy lớp 12 căn cứ PPCT, TKB tính đến ngày 04/6/2020 với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Công nghệ và ngày 22/6/2020 với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử,  Địa lý và GDCD để dạy đủ số tiết ôn tập và kiến thức trong giới hạn ôn tập. Thực hiện đảo tiết để đảm bảo đủ số tiết ôn theo quy định. (Riêng 3 môn Toán, Văn và Anh của Khối 12 nếu không đảm bảo chương trình sẽ dừng các tiết ôn thi THPTQG). 

- GV dạy lớp 10 + 11 căn cứ PPCT, TKB tính đến ngày 13/6/2020 để dạy đủ số tiết ôn tập và kiến thức trong giới hạn ôn tập. Thực hiện đảo tiết để đảm bảo đủ số tiết ôn theo quy định.

- Những môn không dạy đủ số tiết ôn hoăc chương trình quá chậm cần báo trực tiếp cho bộ phận chuyên môn nhà trường số tiết còn thiếu.

- Khuyến khích GV dạy thêm tiết ôn tập tự nguyện cho HS đặc biệt là 6 môn của lớp 12 thi theo đề của Sở .

- Trong quá trình ôn cần chú ý phân loại đối tượng học sinh, quan tâm bồi dưỡng học sinh yếu kém. Nội dung ôn tập theo định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Đối với các môn có nội dung thi trắc nghiệm các nhà trường cần hướng dẫn và tập huấn cho 100% học sinh về quy trình, kĩ thuật làm bài trước kì thi.

6. Yêu cầu và quy trình ra đề thi.

- Các Tổ chuyên môn thống nhất giới hạn ôn tập với những môn trường ra đề (đảm bảo chương trình của tất cả các lớp đã học), phân công GV xây dựng đề cương ôn tập phô tô cho GV dạy và HS;  phân công GV xây dựng ma trận đề, phân công người ra và thẩm định. Người ra đề và người thẩm định đảm bảo xây dựng đề chính xác.

- Đề thi phải thi được chuẩn kiến thức kĩ năng và tư duy học sinh, phạm vi đề thi trong những nội dung học sinh được học (tuyệt đối không ra vào phần giảm tải hoặc phần học sinh chưa học đến).  Căn c vào mc độ phát trin năng lc ca hc sinh tng hc k và tng khi lp, giáo viên và nhà trường xác định t l các câu hi, bài tp theo 4 mc độ yêu cu trong các bài thi trên nguyên tc đảm bo s phù hp vi đối tượng hc sinh và tăng dn t l các câu hi, bài tp mc độ yêu cu vn dng, vn dng cao; tiếp tc nâng cao yêu cu vn dng kiến thc liên môn vào thc tin; tăng cường ra các câu hi m, gn vi thi s quê hương, đất nước đối vi các môn khoa hc xã hi và nhân văn để hc sinh được bày t chính kiến ca mình v các vn đề kinh tế, chính tr, xã hi.

 - Mỗi môn xây dựng 2 đề có nội dung kiến thức và hình thức theo ma trận. Mỗi đề gồm 2 mã đề (giống nhau về nội dung nhưng phần trắc nghiệm được thay đổi thứ tự câu và trật tự đáp án hoặc các câu trắc nghiệm và tự luận được thay đổi đảm bảo tương đương về nội dung). Riêng môn tiếng Anh mỗi khối ra thêm 01 đề gồm 02 mã đề dành cho chương trình 10 năm.

Tỉ lệ trắc nghiệm và tự luận trong đề của Trường như sau (Môn Tiếng Anh theo đặc trưng bộ môn).

Lớp

10

11

12

Ghi chú

% Trắc nghiệm

60

70

80

 Các môn KHXH 0,25 đ/câu,  KHTN 0,5 đ/câu.

% Tự luận

40

30

20

 

- Việc xây dựng đề thi và quá trình in sao phải đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối không để lộ đề thi.

- Mức độ đề thi phải đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được từ 5 đến 6,5 điểm, có câu phân loại học sinh với tỉ lệ điểm phù hợp. Tỉ lệ điểm các nội dung dễ, trung bình, khá, giỏi trong trắc nghiệm và tự luận phải tương đương.

- Bản cứng ma trận, đề và hướng dẫn chấm đảm bảo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 in trên 1 mặt giấy có chữ ký của người ra đề và thẩm định nộp cùng biên bản thẩm định đề và bản giải thử viêt tay cho BGH nhà trường.

- Bản mềm danh sách GV ra đề thi và hướng dẫn chấm (theo mẫu). Tổ tập hợp đề theo từng môn, gồm tất cả các khối hoàn thành chậm nhất ngày 22/6/2020 và gửi về địa chỉ lethuychungls@gmail.com

- Phân công ra đề, thẩm định đề, HDC; in sao đề (theo Quyết định của Hiệu trưởng)

7. Việc sắp xếp phòng thi, tổ chức coi thi

            - Tổ chức chia phòng thi, coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo quy chế thi. Bố trí 2 giáo viên coi thi/1 phòng thi và 1 số giáo viên ngoài phòng thi

- Thực hiện đánh số báo danh trong phòng thi và thay đổi việc đánh SBD theo từng môn trong mỗi buổi thi.

- Sắp xếp phòng thi: Tên HS xếp theo thứ tự A,B,C, mỗi phòng 24 -32 HS;

(Số liệu thi theo Phụ lục đính kèm)

- Bố trí phòng thi theo sơ đồ.

- Phân công coi thi (theo Quyết định của Hiệu trưởng)

8. Chấm thi

- Phân công chấm thi (theo Quyết định của Hiệu trưởng)

- Các bài thi làm trên giấy thi được rọc phách, chấm tập trung tại trường.

 - Các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu hướng dẫn chấm, tiến hành chấm chung ít nhất 5 bài/môn trước khi giao bài cho giáo viên chấm. Mỗi bài thi phải có 02 giáo viên chấm (theo nguyên tắc hai vòng độc lập); việc chấm bài thi phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.

+ Các môn thi chấm bài sau khi kết thúc môn thi

+ Sau khi chấm thi, giáo viên thực hiện chữa bài, rút kinh nghiệm về việc làm bài cho HS;

- Việc sửa chữa điểm trên bài thi (nếu có) phải có chữ ký xác nhận của giáo viên chấm bài, tổ trưởng (nhóm trưởng) bộ môn hoặc lãnh đạo đơn vị.

- Bài kiểm tra của học sinh được lưu tại trường trong thời gian 1 năm.

9. Kinh phí, vật liệu thi

- Sở cung cấp vật liệu thi lớp 12 cho 6môn cơ bản gồm tờ đề thi, giấy thi, bì đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, bì đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, bì đựng bài thi. Nhà trường cung cấp vật liệu thi lớp 10, 11 và các môn còn lại khối 12.

- Vật liệu thi gồm đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, bì đựng đề thi, bì đựng bài thi, giấy nháp. Kinh phí vật liệu thi 4.000đ/học sinh/ môn thi. Mỗi Học sinh nộp 44.000 đồng/11 môn. Riêng lớp 12 mỗi HS nộp về Sở GD 24.000đ/6 môn.

- GVCN các lớp thu tiền vật liệu thi của HS nộp cho đ/c Hoa thủ quỹ chậm nhất ngày 10/6/2020.

- Đối với học sinh diện gia đình chính sách, học sinh mồ côi cha mẹ hoặc có khó khăn đột xuất, GVCN báo cáo nhà trường để về miễn nộp kinh phí vật liệu thi, giúp đỡ tài liệu ôn thi để học sinh yên tâm học tập.

10. Tổ chức thực hiện

            - Tổ trưởng chuyên môn nhắc nhở tổ viên thực hiện ôn tập, coi thi, chấm thi theo phân công.

            - Tổ văn phòng hỗ trợ về cơ sở vật chất, chuẩn bị các vật liệu thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2019 - 2020. Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh căn cứ kế hoạch thực hiện đầy đủ, nếu có vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với đ/c Lê Thủy Chung, điện thoại: 0912.618.659. 

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (GDTrH) b/c;

- BGH

- Các tổ chuyên môn, VP (t/h);           

- Lưu VT.        

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thủy Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục. Thời gian hoàn thành công việc

STT

Nội dung

Thời gian hoàn thành

Bộ phận thực hiện

1.    

Gửi DSGV ra đề thi  (bản mềm)

28/5/2020

Tổ chuyên môn

2.    

Nộp đề thi, HDC thi khối 12 các môn thi theo đề của trường (bản cứng)

30/5/2020

Đ/c Chung + GV ra đề

3.    

Hoàn thành dữ liệu lớp 12 thi đề của trường

01/6/2020

Đ/c Vy

4.    

Hoàn thành in sao lớp 12 đề của trường

03/6/2020

Tổ in sao

5.    

Hoàn thành chấm bài lớp 12 đề của trường

11/6/2020

GV bộ môn

6.    

Hoàn thành nhập điểm lớp 12 đề của trường

13/6/2020

Tổ nhập điểm

7.    

Nộp đề thi, HDC thi khối 11, 10 (bản cứng)

8/6/2020

Đ/cChung K10+ Đ/c Đoàn K11 + GV ra đề

8.    

Hoàn thành dữ liệu thi lớp 10,11

10/6/2020

Đ/c Vy

9.    

Hoàn thành nộp vật liệu thi

10/6/2020

Đ/c Vy

10.  

Hoàn thành in sao lớp 10,11

13/6/2020

Tổ in sao

11.  

Hoàn thành chấm bài lớp 10,11

22/6/2020

GV bộ môn

12.  

Hoàn thành nhập điểm lớp 10,11

24/6/2020

Tổ nhập điểm

13.  

Hoàn thành chấm bài lớp 12 đề của Sở

29/6/2020

GV bộ môn

14.  

Hoàn thành nhập điểm lớp 12 đề của trường

01/7/2020

Tổ nhập điểm

 - Thời gian hoàn thành điểm trên VNEDU, sổ điểm của lớp và  các nội dung khác sẽ được thông báo sau.

 

 

 

 Các tin bài khác


1